top of page

Boldking

"A very committed, enthusiastic and bright SSC team helped us in a very short time frame to get insights into our CO2 footprint, with some good recommendations on where we could get the biggest savings. They helped onboard and integrate Greencast for us to continue to monitor this impact – all very insightful!"

Boldking

Boldking is een in Amsterdam gevestigd scheermerk dat zich richt op de Europese markt. Het bedrijf heeft een maatschappelijke visie en zet momenteel grote stappen op het gebied van duurzaamheid. Inzicht in de totale carbon footprint van het bedrijf ontbrak echter nog. SSC heeft Boldking geholpen de CO2-emissies overzichtelijk in kaart te brengen. De consultants hebben, met behulp van de software van Greencast.io, een dashboard gecreëerd om inzichtelijk te maken waar in de bedrijfsvoering de uitstoot plaatsvindt.

Op basis van dit dashboard is een duurzaamheidsstrategie ontwikkeld om Boldking op weg te helpen bij het verder reduceren van de emissies, onder andere door het identificeren van CO2-‘hotspots’ als verpakkingsmateriaal en last-mile transport. Daarnaast is er een advies gevormd om de communicatie omtrent het duurzaamheidsbeleid te verbeteren. Het dashboard en die hierop gebaseerde duurzaamheidsstrategie helpen Boldking verder op weg om de groene leider te worden in de scheerindustrie.

bottom of page