top of page

Wil jij een duurzame impact maken?

Veel bedrijven en organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen, maar blijven vaak met de vraag zitten hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Met de kennis van zorgvuldig geselecteerde studenten en de begeleiding van professionals is SSC in staat om allerlei soorten duurzame vraagstukken op te lossen. Bedrijven krijgen hoogwaardig advies rondom duurzaamheid, tegen relatief lage kosten. Zo hebben bedrijven en studenten de mogelijkheid om bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Untitled design (32).png

Wat wij leveren

Met ons multidisciplinaire team zijn we in staat om kwalitatief advies te geven gericht op de duurzaamheidsambities van onze klanten. Middels intensieve samenwerking met de klant analyseert SSC complexe vraagstukken. Gedurende tien weken begeleiden en adviseren wij de klant naar een duurzame oplossing.

 

De projectteams worden tijdens de projecten intensief begeleid door professionals van onder andere gevestigde consultancy kantoren. Op die manier garanderen wij hoogwaardig kwalitatieve resultaten aan de klant.

Elk vraagstuk en elke organisatie is anders. Hieronder een aantal voorbeelden van diensten die we kunnen leveren. Onze ervaring leert dat een project vaak een combinatie van diensten is. Daarom bepalen we in samenspraak met de opdrachtgever hoe het vraagstuk onderzocht gaat worden.

Duurzaamheidsstrategieën ontwikkelen en realiseren

Specifieke duurzaamheidstrends en ontwikkelingen inzichtelijk maken

De impact van duurzaamheidstrends op organisaties analyseren

Het ondersteunen en begeleiden van bedrijven in duurzame groei

Beoordelingscriteria projecten

Elke opdracht wordt beoordeeld aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's), samengesteld door de Verenigde Naties in 2015. Met behulp van deze doelen wordt bepaald of het project bijdraagt aan een duurzamere transitie. Een project moet aan tenminste één SDG voldoen om geaccepteerd te worden.

Heb jij interesse?

Wil jouw organisatie of bedrijf stappen zetten richting verduurzaming, door middel van een op maat gemaakt advies van topkwaliteit? Wil je bijgestaan worden door een groep ambitieuze studenten met academische kennis van verschillende vakgebieden? Neem dan contact met ons op!

  • Hoe garanderen wij kwalitatief hoogwaardig advies?
    Op verschillende manieren garanderen wij kwalitatief hoogwaardig advies. Ten eerste staan wij in nauw contact met verscheidene trainingspartners die ons trainen en coachen gedurende de projecten. Daarnaast worden wij intensief begeleid via een mentorschap. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van ons advies en staat onze eigen ontwikkeling nooit stil. Tenslotte bestaan de projectgroepen uit studenten met diverse studieachtergronden en ervaringen, die aansluiten bij het project.
  • Wat is onze werkwijze?
    Een project bij Sustainable Students Consultancy betekent een intensieve samenwerking tussen uw organisatie en onze consultants. Het voortraject Voordat wij beginnen bepalen wij aan de hand van gesprekken met elkaar het onderzoeksvoorstel. Tijdens deze gesprekken stellen wij kritische vragen om zo een goed en duidelijk beeld te krijgen van uw organisatie. Vervolgens kijken we samen hoe we de uitdaging van uw organisatie het beste kunnen onderzoeken en aanpakken. Het doel is om na deze gesprekken tot een propositie te komen. In het voorstel leggen wij het plan van aanpak uit en de projectomschrijving inclusief tijdlijn, deliverables en prijs. Wanneer de klant instemt met de propositie, kan het project beginnen. Het project Een projectgroep bij SSC bestaat uit een team van drie tot vijf consultants en één projectmanager die gedurende tien weken het project uitvoeren. Het team is ongeveer vijftien uur per week bezig met SSC. Tijdens deze tien weken zijn de consultants vooral bezig met het verzamelen van data (1), het uiteenzetten en analyseren van de verzamelde data (2) waarna het advies gevormd kan worden (3). Na het vormen van het definitieve advies zal er een presentatie aan de klant gegeven worden waarin het advies middels een slidedeck aangeboden wordt (4). 1) Het verzamelen van data De consultants verzamelen de data via deskresearch of fieldresearch. Deskresearch bestaat uit het behalen van informatie via online platformen, dus vooral secundaire data (Google Scholar, Google Trend etc.). Fieldresearch bestaat vooral uit primaire data en kan verkregen worden in de vorm van een enquête, een interview of een observatie. 2) Uiteenzetten en analyseren van de data Na het verzamelen van alle relevante data is het belangrijk om de verkregen informatie uiteen te zetten, te analyseren en hieruit vervolgens conclusies te trekken. Een vorm hiervan is bijvoorbeeld het ontdekken van bepaalde trends in een markt en op basis daarvan voorspellingen vormen. Ook kunnen er voorspellingen worden gedaan middels statistische, thematische of andere vormen van analyses om hier vervolgens conclusies uit te trekken. 3) Definitieve advies Na het verzamelen, uiteenzetten en het analyseren van de data wordt er een definitief advies gevormd. Tijdens het vormen van het definitieve advies worden de consultants uitgedaagd om vooruit te kijken en op lange termijn te denken. 4) Eindpresentatie Het definitieve advies wordt gepresenteerd in de vorm van een slidedeck. Deze presentatie is altijd overtuigend, nuttig en doelmatig. Deze slidedeck wordt gepresenteerd aan de klant, waarna we altijd afsluiten met een borrel! Na het project Ondanks dat er tien weken al enorme vooruitgang geboekt wordt op het gebied van sustainability is een lange termijnvisie cruciaal. Daarom blijven wij na het project in contact met de klant. Zo zijn er meerdere contactmomenten na het project waarin wij samen met de klant evalueren hoe het project is verlopen en waar er nog uitdagingen liggen. De week nadat wij het advies hebben gepresenteerd staat de vraag om feedback centraal. Tijdens het feedback moment bespreken wij wat er goed ging, maar ook vooral wat er minder goed ging, zodat beide partijen hiervan kunnen leren. Daarnaast bekijken we gezamenlijk of de eerste stappen al gezet zijn en of er al tractie binnen de organisatie is. Na drie maanden is er een moment om terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. We reflecteren samen hoe de eerste drie maanden zijn verlopen en hoe de komende periode eruit gaat zien voor uw organisatie. Na zes maanden hebben we een vergelijkbaar moment met het moment na drie maanden. Hierbij kijken we alleen nog verder vooruit, welke uitdagingen er nog gaan komen en hoe uw organisatie hiermee om zal gaan.
bottom of page