Wil jij duurzame stappen zetten maar weet je niet hoe? 

Veel bedrijven en organisaties zijn op zoek naar mogelijkheden om te verduurzamen, maar blijven vaak met de vraag zitten hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Met de kennis van zorgvuldig geselecteerde studenten en de begeleiding van professionals is SSC in staat om allerlei soorten duurzame vraagstukken op te lossen. Door het inzetten van onze studenten krijgen bedrijven hoogwaardig advies rondom duurzaamheid, tegen relatief lage kosten. Zo krijgen bedrijven en studenten de kans om bij te dragen aan een duurzamere samenleving.

Plaatje-05.png

Wat wij leveren

Met ons multidisciplinair team zijn we in staat om kwalitatief advies te geven gericht op de duurzaamheidsambities van onze klanten. Middels intensieve samenwerking met de klant analyseert SSC complexe vraagstukken. Gedurende 10 weken begeleiden en adviseren wij de klant naar een duurzame oplossing.

Elk vraagstuk en elke organisatie is anders. Hieronder een aantal voorbeelden van diensten die we kunnen leveren. Onze ervaring leert dat een project vaak een combinatie van diensten is. Daarom bepalen we in samenspraak met de opdrachtgever hoe het vraagstuk onderzocht gaat worden.

Iconen_SSC-03.png

Duurzaamheidsstrategieën ontwikkelen en realiseren

Iconen_SSC-05.png

Specifieke duurzaamheidstrends inzichtelijk maken voor bedrijven

Iconen_SSC-04.png

De impact van duurzaamheidstrends op organisaties analyseren

Iconen_SSC-06.png

Het ondersteunen van bedrijven in duurzame groei

Beoordelingscriteria projecten

Elke opdracht wordt beoordeeld aan de hand van de 17 Sustainable Development Goals (SDG's), samengesteld door de Verenigde Naties in 2015. Met behulp van deze doelen wordt bepaald of het project bijdraagt aan een duurzamere transitie. Een project moet aan tenminste één SDG voldoen om geaccepteerd te worden.

Heb jij interesse?

Wil jouw organisatie of bedrijf stappen zetten richting verduurzaming, door middel van een op maat gemaakt advies van topkwaliteit en wil je bijgestaan worden door een groep ambitieuze studenten met academische kennis van verschillende vakgebieden? Neem dan contact met ons op!

Onze werkwijze


Een project bij Sustainable Students Consultancy betekent een intensieve samenwerking tussen uw organisatie en onze consultants.

Het voortraject

Voordat wij beginnen bepalen wij aan de hand van gesprekken met elkaar het onderzoeksvoorstel. Tijdens deze gesprekken stellen wij kritische vragen om zo een goed en duidelijk beeld te krijgen van uw organisatie. Vervolgens kijken we samen hoe we de uitdaging van uw organisatie het beste zouden kunnen onderzoeken en aanpakken. Het doel is om na deze gesprekken tot een propositie te komen. In het proposal leggen wij het plan van aanpak uit en de projectomschrijving, inclusief tijdlijn, deliverables en prijs. Als de klant instemt met de propositie, kan het project beginnen.

Een project

Een project bij SSC zal bestaan uit een team van 3-5 consultants en één projectmanager die gedurende tien weken advies zullen vormen. Het team is, rond de vijftien uur per week bezig aan SSC. Tijdens deze tien weken zijn de consultants vooral bezig met het verzamelen van data (1), het uiteenzetten en analyseren van de verzamelde data (2) waarna het advies gevormd kan worden (3). Na het vormen van het definitieve advies zal er een presentatie aan de klant gegeven worden waarin het advies middels een slidedeck aangeboden wordt (4).

1) Het verzamelen van data

De consultants verzamelen de data via deskresearch of fieldresearch. Deskresearch bestaat uit het behalen van informatie via online platformen, dus vooral secundaire data (Google Scholar, Google Trend etc.). Fieldresearch bestaat vooral uit primaire data en kan verkregen worden in de vorm van een enquête, een interview of een observatie.

2) Uiteenzetten en analyseren van de data

Na het verzamelen van alle relevante data is het belangrijk om de verkregen informatie uiteen te zetten, te analyseren en hieruit vervolgens conclusies te trekken. Een vorm hiervan is bijvoorbeeld het ontdekken van bepaalde trends in een markt en op basis daarvan voorspellingen vormen. Ook kunnen er voorspellingen worden gedaan middels statistische, thematische of andere vormen van analyses om hier vervolgens conclusies uit te trekken.

3) Definitieve advies

Na het verzamelen, uiteenzetten en het analyseren van de data wordt er op basis daarvan een definitief advies gevormd. Tijdens het vormen van het definitieve advies worden de consultants uitgedaagd om vooruit te kijken en op lange termijn te denken.

4) Eindpresentatie

Het definitieve advies wordt gepresenteerd in de vorm van een effectief slidedeck. Deze presentatie is altijd overtuigend, nuttig en doelmatig. Deze slidedeck wordt gepresenteerd aan de klant, waarna we altijd afsluiten met een borrel!

Na het project

Ondanks dat je in tien weken enorme vooruitgang kan boeken op het gebied van sustainability, is een lange termijnvisie cruciaal. Daarom blijven wij na het project in contact. Dit begint al zodra het project is afgerond, zo zijn er vaste contactmomenten waarin wij samen met u evalueren hoe het project is verlopen en waar er nog uitdagingen liggen.

De week nadat wij het advies hebben gepresenteerd staat de vraag om feedback centraal. Tijdens het feedback moment bespreken wij wat er goed ging maar ook vooral wat er minder goed ging. Zodat beide partijen hiervan kunnen leren. Daarnaast bekijken we gezamenlijk of de eerste stappen al gezet zijn en of er al tractie binnen de organisatie is.

Na drie maanden is er een moment om terug te kijken maar vooral om vooruit te kijken. Hoe de eerste drie maanden zijn bevallen en hoe de komende periodes voor uw organisatie eruit gaat zien.

Na zes maanden hebben we een vergelijkbaar moment met het moment na drie maanden. Hierbij kijken we alleen nog verder vooruit, welke uitdagingen er nog gaan komen en hoe uw organisatie hiermee om zal gaan.
Waarom wij projecten van hoge kwaliteit afleveren


Wij hebben verschillende manieren waarop we garanderen dat wat wij een hoog kwalitatief en nuttig advies leveren. Ten eerste staan wij in nauw contact met verscheidene trainingspartners die ons training geven en coachen gedurende projecten. Daarnaast worden wij intensief begeleidvia een mentorschap. Hiermee waarborgen wij de kwaliteit van ons advies en staat onze eigen ontwikkeling daarmee nooit stil. Als laatste zorgen wij voor projectgroepen met diverse achtergronden en ervaringen, die aansluiten bij het project.