top of page

East Winds Asia

"The SSC Team has provided a clear overview of the green solutions for vessels which can support the discussions with stakeholders in future investments decisions"

East Winds Asia

East Winds Asia, gevestigd in Japan, is actief in de Japanse maritieme en offshore wind industrie. Het heeft een methode ontwikkeld om offshore windfundaties te transporteren en op te slaan in havens met beperkte ruimtecapaciteit, waardoor grote aanvullende infrastructurele investeringen overbodig zijn. Momenteel heeft het twee sleepboten om deze operaties uit te voeren. Deze sleepboten varen op stookolie en dieselolie.

Geleidelijk worden meer schepen over de hele wereld uitgerust met verschillende technologieën om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de energietransitie te bevorderen. East Winds Asia heeft de hulp van SSC ingeschakeld om advies te krijgen over de verschillende mogelijkheden om deze sleepboten te verduurzamen.

Middels literatuur studies, analytische analyses en interviews met bedrijven die gespecialiseerd zijn in diverse verduurzamingstechnologieën in de maritieme sector, heeft SSC voor East Winds Asia zowel een Sustainability Impact Assessment als een business case samengesteld.

bottom of page