top of page

Eneco

"SSC toonde betrokkenheid bij het vergaren van informatie en begrip van onze structuur en assets, en ging effectief om met de uitdaging van de brede projectscope over meerdere afdelingen heen. De enthousiaste en leergierige houding van SSC heeft de samenwerking positief beïnvloed. SSC luisterde goed naar feedback en integreerde deze op passende wijze. De communicatie verliep goed met accurate antwoorden op afgesproken vragen en goed projectmanagement. De documentatie en presentaties overtroffen onze verwachtingen en het uitgevoerde onderzoek was van hoge kwaliteit. "

Eneco

Eneco, een vooraanstaand energiebedrijf in de Nederlandse markt met activiteiten in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, heeft als missie "duurzame energie voor iedereen". Deze missie drijft hen om vastberaden te werken aan een energiebehoefte en energieverbruik binnen de grenzen van een leefbare planeet volgens de OnePlanet-gedachte. Circulariteit is een essentieel domein van Eneco's One Planet-plan.

Het gezamenlijke project met SSC had als doel de circulariteit van Eneco te verbeteren door inzicht te verkrijgen in de assets met materialen die bij ontmanteling hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Gedurende 10 weken heeft het SSC-projectteam in opdracht van Eneco een volledig overzicht gecreëerd van alle operationele assets van het bedrijf in Nederland. Dit overzicht is samengevat in een Excel-bestand met sectoren zoals Wind Off- en Onshore, Zonne-energie en Warmteopwekking & Industrie. Het team heeft tevens diepgaande materiaalanalyses uitgevoerd van de assets die als eerste ontmanteld zullen worden per afdeling. Op basis hiervan zijn mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd voor materiaalgebruik en ontmantelingsprocessen om hergebruik en circulariteit te vergroten. Als laatste resultaat heeft het projectteam een duidelijk overzicht van het 'effort process' opgeleverd, dat als handleiding dient voor toekomstige interne projecten bij Eneco.

Op deze wijze heeft Eneco nu een startpunt voor circulariteit binnen het One Planet-plan en zijn concrete stappen ondernomen om de circulariteit verder te bevorderen.

bottom of page