top of page

Impackt

SSC heeft door het uitvoeren van Life Cycle Assessments de CO2-uitstoot van de plastic afvalstromen van Impackt en de Wibra in kaart gebracht. Dit is berekend met een Excel-tool die de CO2-uitstoot per type plastic bij verschillende recyclingmethoden kan berekenen. Bovendien hebben de SSC-consultants onderzocht hoe deze CO2-uitstoot omgezet kan worden naar concrete maatstaven, zoals het aantal gereden kilometers en de financiële impact.

Impackt

Impackt is een start-up die als doel heeft om de plastic afvalstroom in Nederland te verduurzamen en efficiënt in te delen. Dit doen ze door middel van het faciliteren van plastic inzamelpunten bij supermarkten. De eerste supermarkt waarmee Impackt in zee is gegaan is de Wibra, waardoor er nu in meer dan 30 Wibra’s in Nederland plastic inzamelbakken van Impackt staan. Plastic verpakkingen kunnen door de klant gescand worden met hun telefoon, waarna Impackt het inzamelt en laat recyclen door Obbotec. Hierdoor blijft het merendeel van het plastic bruikbaar voor hergebruik. De klant krijgt hiervoor punten waarmee aanbiedingen bij de Wibra beschikbaar komen. Om voor de klanten van Impackt en de Wibra inzichtelijk te maken hoeveel CO2 ze hebben bespaard bij het inleveren van een product, is ons team van Sustainable Students Consultancy (SSC) bezig geweest met het maken van Life Cycle Assessments (LCA) van drie soorten plastic: PE, PP & PET. Op deze manier hebben de consultants van SSC alles over de plastic afvalstromen in Nederland geleerd en hoe je dit om kan rekenen naar CO2 uitstoot. Het eindresultaat was een uitgebreide Excel tool die van verschillende recycling methodes de CO2 uitstoot kan berekenen, per type plastic. Hiernaast hebben de consultants van SSC nog uitgezocht hoe je deze CO2 uitstoot omrekent naar meer tastbare uitdrukkingen, zoals aantal gereden kilometers en geld.

bottom of page