top of page

Reefy

"SSC supported our start-up in a market research project including interviews with various stakeholders. The project was very well organised and managed. Reefy is very grateful for the support and excellent collaboration!" - Antonina Firsova

Reefy

Reefy is een startup die zich richt op het bevorderen van duurzaamheid en het herstel van biodiversiteit in de oceanen. De missie van Reefy is om kunstmatige riffen te ontwikkelen en implementeren als een innovatieve oplossing voor de bescherming en revitalisatie van mariene ecosystemen over de hele wereld.

Het hoofddoel van dit project was het ontwikkelen van een 'go-to market' strategie voor het product 'Reefblock' van Reefy. Dit proces werd stapsgewijs benaderd door eerst de omvang van de markt voor reefblocks in kaart te brengen, met specifieke aandacht voor de vooruitzichten van offshore windmolenparken. Vervolgens werd per land een gedetailleerde analyse uitgevoerd van de relevante aspecten zoals regelgeving, politieke stabiliteit en duurzaamheidsambities.
Daarbij hebben onze consultants nauw samengewerkt met experts op het gebied van offshore windmolenparken. Gezamenlijk hebben zij relevante inzichten verzameld en geanalyseerd. Op basis daarvan is een advies utigekomen. Dit advies vormt de basis voor een succesvolle implementatie van de Reefblock en draagt bij aan de verdere ontwikkeling van duurzame oplossingen binnen de sector.

bottom of page