top of page

SHIFT Invest


“Met het jonge en interdisciplinaire team vol enthousiaste studenten is SSC in staat om tot een goed en helder advies te komen.”

SHIFT Invest

SHIFT Invest is een Nederlands venture capital fonds dat investeert in innovaties in agricultuur, groene technologie, energietransitie, circulariteit en duurzame mobiliteit. Middels haar investeringen streeft SHIFT ernaar een positieve impact op natuur en milieu te realiseren, naast financieel rendement.

SSC heeft SHIFT geholpen met het in kaart brengen van toekomstige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving en trends en industrie standaarden in hun thema gebieden.

“We ondersteunen graag initiatieven zoals het SSC die studenten de kans bieden om naast hun studie ervaring op te doen binnen het bedrijfsleven. De samenwerking met SSC verliep goed en het interdisciplinaire team heeft de opdracht met veel enthousiasme opgepakt."

bottom of page