top of page

Torqx

Het SSC-team heeft middels stakeholder-, industry-, en peer-analyse geïdentificeerd welke ESG-onderwerpen het meest relevant zijn en de grootste impact hebben voor Torqx. Het doel is om het bedrijf te begeleiden bij de eerste stappen in ESG-rapportage en tegelijkertijd intrinsiek bewustzijn te creëren van de impact die ze hebben op de wereld.

Torqx

Torqx is een private equity bedrijf met een focus op middelgrote bedrijven in de Benelux. Torqx wil graag duurzame stappen zetten in hun bedrijfsvoering. Volgens Torqx is ESG een essentiële motor voor duurzame waardecreatie en concurrentievoordeel. Vanwege de verduurzamingsambities van Torqx zal ESG worden geïntegreerd in hun belegginsstrategie en hebben zij vanaf april 2022 het ESG-beleid geactualiseerd voor hun portfoliobedrijven, zoals Fri-jado. Fri-jado is een technisch en innovatief bedrijf met een grote markt die streeft om constant de meest kwalitatief hoogstaande producten af te leveren. Door deze bedrijfswaardes mee te nemen in onze analyse hebben we samen twee verduurzamingstrategie opgesteld gebaseerd op het materiaal gebruik binnen het bedrijf.Voor dit project hebben we een verduurzamingstrategie geschreven gebaseerd op een materiality assessment. Dit houdt in dat we eerst onderzoeken welke ESG onderwerpen het relevants zijn en de meeste impact hebben voor onze klant. Door middel van stakeholder, industry en peer analyse kunnen we dit goed in kaart brengen. Het doel is om het bedrijf zijn eerste stappen te laten zetten in ESG rapporteren en ook nog intrinsiek bewust te maken in zijn impact op de wereld.

bottom of page