top of page

True Value Investors (TVI)

SSC heeft voor True Value Investors (TVI) een project afgerond gericht op het verduurzamen en succesvoller maken van traditionele bedrijven. Door een zelfontwikkeld ESG-framework identificeerde het team de meest impactvolle sub-sectoren in een specifieke sector. Voor twee geselecteerde sub-sectoren werden duurzaamheidsopties in kaart gebracht, samen met de belangrijkste bedrijven. De nauwe samenwerking met TVI resulteerde in waardevolle inzichten, waarmee het team snel en effectief bijdroeg aan de missie van TVI om duurzame investeringen te realiseren.

True Value Investors (TVI)

True Value Investors (TVI) is een nieuwe impact investeerder die traditionele bedrijven succesvoller en duurzamer wil maken met een win-win-win filosofie. Dit kan onder meer bereikt worden door het sturen met een geïntegreerde winst- en verliesrekening, waarin de belangrijkste impacts van de onderneming vertaald worden naar euro's.
Ons project behelsde het in kaart brengen van een sector, en bestond uit twee onderdelen. Eerst hebben we aan de hand van een zelfgemaakt ESG-framework bepaald welke sub-sectoren binnen de sector het meest interessant zou kunnen zijn vanuit een impact-perspectief. Hierbij moesten we dus kijken naar de potentiële sociale, financiële en ecologische impact van de verschillende sub-sectoren. Daarna hebben we voor twee geselecteerde sub-sectoren bekeken welke verduurzamings-opties al in de praktijk worden gebracht, en de grootste bedrijven in kaart gebracht.
Door nauw samen te werken met de klant hebben wij in korte tijd veel geleerd over de mogelijkheden om als investeerder impact te maken en zijn we tot een goed resultaat gekomen.

bottom of page